Book

Cover thumbnail - Andile Mji Muḓivhimakone wa dzimbalo

Andile Mji Muḓivhimakone wa dzimbalo

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Reading level
Longer paragraphs
Language
Tshivenḓa
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Glanice Masilo
Translator/Versioner
Tshedza Tlhako
Illustrator
Kamogelo Matlawe
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
16
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Andile Mji o aluwa a tshi funa u vhala, na u guda mbalo. Zwino o no tou vha makone wa dzimbalo. Hetshi tshiṱori ndi tshiṅwe kha mutevhe u ambaho nga vhathu Vhatswu vha Afurika Tshipembe vhe vha bvelela kha zwa Saintsi, Thekhinoḽodzhi, Vhuinzhiniara na Dzimbalo. Heyi nganea yo itwa na u ṅwalwa nga Tshitswana, sa tshipiḓa tsha phurodzhekthe ya Zenex Ulwazi Lwethu ya bugu dza u vhala ya 2020.