Book

Cover thumbnail - Asnath Mahapa mofofisi wa difofane

Asnath Mahapa mofofisi wa difofane

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Reading level
Longer paragraphs
Language
Sesotho
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Sara Lekganyane
Translator/Versioner
Maria Vaz
Illustrator
Khanyisa Masemola
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
16
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Pale ena e bua ka intaviu ya ho inahanela le Mokapteni Asnath Mahapa, MoAfrika Borwa wa pele wa mosadi wa ho ba mofofisi wa difofane. Buka ena ke enngwe e letotong la dibuka tse ngotsweng ka batho batsho ba Afrika Borwa ba atlehileng ho tsa Mahlale, Theknoloji, Boenjenere le Dipalo. Buka ena e qapuwe le ho ngolwa ka puo ya Sepedi, tlasa porojeke ya 2020 ya Zenex Ulwazi Lwethu ya dibuka tse balwang.