Book

Cover thumbnail - Bongani Manyosi, Ngaka ya Pelo

Bongani Manyosi, Ngaka ya Pelo

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Reading level
Longer paragraphs
Language
Setswana
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Nozuko Mkizwana
Translator/Versioner
Dineo Moatshe
Illustrator
Sibusiso Khumalo
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
16
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Kanelo e, e ka ga mosimane yo o belegetsweng kwa motsemagaeng, yo o godileng go nna mankge wa ngaka ya pelo le moitseanape yo o kwa godimo wa Disaense tsa Pholo. Kanelo e e tlhamilwe le go kwalwa ka isiXhosa ka 2020, e le porojeke ya didiriswa tsa go buisa ya Zenex Ulwazi Lethu.