Book

Cover thumbnail - John Kani, o tswile Mosimeng wa Noga go nna Kgosi

John Kani, o tswile Mosimeng wa Noga go nna Kgosi

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Language
Setswana
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Ndivhuho Mutsila
Translator/Versioner
Dineo Moatshe
Illustrator
Vusi Malindi
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
16
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Kanelo e, e ka ga John Kani, yo e leng modiragatsi le mokwadi yo o itsegeng wa Mo Aforika Borwa, yo o gapileng dikabo tse dintsi tsa ditiro tsa gagwe tse di manontlhotlho tsa serala. Bukakanelo e, ke nngwe ya metseletsele ka ga Maaforika Borwa a Bantsho a a dirileng bontle mo go tsa Botaki, Setso le Metshameko. Kgang e tlhamilwe le go kwalwa ka Tshivenḓa, jaaka karolo ya porojeke ya 2021 ya didiriswa tsa go buisa tsa Zenex Ulwazi Lwethu.