Book

Cover thumbnail - Khudu mogaka

Khudu mogaka

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
Setswana
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Ntombifuthi Ncwayiba
Translator/Versioner
Sylvia Makapan
Illustrator
Khanyisa Masemola
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Mo go leng Phokojwe solofela kotsi. Diphologolo di tshwanela ke go tshwara dilo tsa tsona tsa botlhokwa mo matsogong go ya ka mokgwa o sa tlwaelegang, ke mang a dirang tiro fa yo mongwe a sa kgone. Setori se gape ke ka ga go dira mmogo. Kgang e, e tlhamilwe le go kwalwa ka seMpondo, ka tirisano le Setheo sa Thuto le Tlhabololo ya Magae ya Nelson Mandela, jaaka karolo ya porojeke ya dimateriale tsa puiso tsa Zenex Ulwazi Lwethu mo go 2020.