Book

Cover thumbnail - Kopano ya balelapa

Kopano ya balelapa

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
Setswana
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
African Storybook
Translator/Versioner
Dineo Moatshe
Illustrator
Thulisile Shongwe
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Kanelo e, e tlhagisa maitemogelo a bana ka leroborobo la Covid-19. Bukakanelo e, e tlhamilwe le go kwalelwa Zenex Ulwazi Lwethu mme e ikaegile mo dipegelong tsa bana tsa Radio ya RX. RX Radio ke seteišene sa radio ya bana ya inthanete, e dirilwe ke bana e bile e diretswe bana; e gasa go tswa mo Red Cross War Memorial Children’s Hospital kwa Motse Kapa.