Book

Cover thumbnail - Lepidibidi le Leeba

Lepidibidi le Leeba

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Language
Sepedi
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Nwabisa Dumela
Translator/Versioner
Dikeledi Queen Shai
Illustrator
Tebogo Matshana
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
8
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Kanegelo ye e bolela ka bagwera ba babedi bao ba ratago dimelo tša bona. Yo mongwe le yo mongwe wa bona o leka ka gohle go swana le yo mongwe efela ba a palelwa. Ka go lemoga seo, ba thoma go ithuta go thabela go ba bomoswanamong, seo se dira gore ba thabelane. Kanegelo e bolela ka go keteka go fapana ga rena. Kanegelo e hlamilwe le go ngwalwa ka polelo ya isiMpondo, ka tirišano le mokgatlo wa Nelson Mandela wa Thuto le Tlhabollo ya Selegae, e le karolo ya porojeke ya Zenex Ulwazi Lwethu ya 2020 ya dipuku tša go bala.