Book

Cover thumbnail - Mamepe

Mamepe

Details

Reading level
Level 1: Pre-reader
Language
Setswana
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Martha Kekana Mathamela
Translator/Versioner
Lorato Trok
Illustrator
Tammi Mbambo
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Basimanyana ba babedi ba lemoga gore mamepe a tswa kae. Gape ba ithuta ka dinotshe le didiriswa tsa mamepe. Kanelo e, e abetswe porojeke ya didiriswa tsa go buisa ya Zenex Ulwazi Lwethu ya 2020.