Book

Cover thumbnail - Naka le Nala ba bua ka molelo

Naka le Nala ba bua ka molelo

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Reading level
First paragraphs
Language
Setswana
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Glanice Masilo
Illustrator
Sibusiso Khumalo
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Naka le Nala ba bua ka molelo, ka moo o simololang ka teng, tiriso ya ona, kotsi ya ona, le ka mo go ka itshireletswang molelong. Bukakanelo e, ke nngwe ya metseletsele ya dibuka di le tlhano tseo di akaretsang dikgopolo tsa setheo sa saense tse di ka ga lefatshe, mowa, loapi, molelo, metsi, le lefaufau. Kgang e simolotswe le go tlhamiwa ka Setswana e le didiriswa tsa go buisa tsa porojeke ya Zenex Ulwazi Lwethu ka 2022.