Book

UMpungutye Qhinga wenza amaqhinga

UMpungutye Qhinga wenza amaqhinga

Details

Reading level
Level 1: Pre-reader
Language
isiXhosa
Type
Reading book
Picturebook 0-3
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Nahida Esmail
Translator/Versioner
Nal’ibali
Illustrator
Mdu Ntuli
Editor
Margot Bertelsmann
Designer
Samantha Rice
Publisher
Book Dash
Theme
Social & Emotional Skills
Games, Sports & Play
Home & Daily Life
Country
South Africa
Year of publication
2020
Number of pages
32
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0 International
Blurb:

UMpungutye Qhinga, impungutye enobuqhophololo, wayethengisa iivatala. Ngenye imini waba noluvo olukrelekrele. Izilwanyana zazingonwabanga. Ziza kwenza ntoni ukuze zimfundise isifundo?