Yebo le Dimo

Cover thumbnail - Yebo le Dimo

Yebo le Dimo

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
Setswana
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Ntombifuthi Ncwayiba
Translator/Versioner
Sylvia Makapan
Illustrator
Kamogelo Matlawe
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Kgang e, e ka itumelelwa ke mongwe le mongwe yo o ratang dikgang ka ga bodimo. E latela mekgwa e e tshwanang le e Zim-zima a ka e dirisang go kganela go tshwara Yebo, le go metsa motshe o o bolelo. Ke karolwana ya dinaane e e rategang ya MaAforika. Kgang e, e tlhamilwe le go kwalwa ka seMpondo, ka tirisano le Setheo sa Thuto le Tlhabololo ya Magae ya Nelson Mandela, jaaka karolo ya didiriswa tsa porojeke ya go buisa ya Zenex Ulwazi Lwethu ya 2020.