Book

Cover thumbnail - Angeze sakghona ukudlala soke

Angeze sakghona ukudlala soke

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
isiNdebele
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
African Storybook
Translator/Versioner
Sponono Mahlangu
Illustrator
Simon Mokoena
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Indatjana le itjengisa ilemuko labantwana ngomabhubhisa we-Covid-19. Indatjana esencwadini le yenzelwe i-Zenex Ulwazi Lwethu begodu ikhuluma ngemibiko yabantwana yomrhatjho i-RX. Umrhatjho i-RX sitetjhi somrhatjho sabantwana sethungelelwano, esenzelwe nesisetjenziswa bantwana, sisebenza ukusuka esibhedlela sabantwana i-Red Cross War Memorial Children’s Hospital e-Cape Town.