AsingoThabi lowo! Yimvubu!

AsingoThabi lowo! Yimvubu!

AsingoThabi lowo! Yimvubu!

Details

Reading level
Level 1: Pre-reader
Language
isiXhosa
Type
Reading book
Picturebook 0-3
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Jon Keevy
Translator/Versioner
Nal’ibali
Illustrator
Mbongeni Fongoqa
Editor
Carla Lever
Designer
Roulé le Roux
Publisher
Book Dash
Theme
Animals, Birds & Insects
Family
Games, Sports & Play
Country
South Africa
Year of publication
2017
Number of pages
32
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0 International
Blurb:

ULucy akamfumani udadewabo uThabi. Kodwa kuyo yonke indawo akhangela kuyo kukho imvubu ekrokrisayo. Ingaba imvubu iyazi apho akhoyo uThabi?