Book

Hayi!

Hayi!

Details

Reading level
Level 1: Pre-reader
Language
isiXhosa
Type
Reading book
Picturebook 0-3
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Liora Friedland
Translator/Versioner
Sihle Siko
Illustrator
Karen Vermeulen
Editor
Janita Holtzhausen
Designer
Melissa Visser
Publisher
Book Dash
Theme
Family
Home & Daily Life
Food & Eating
Social & Emotional Skills
Country
South Africa
Year of publication
2020
Number of pages
32
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0 International
Blurb:

Intombazana ethile encinci inomkhwa wokuthi ‘Hayi’. Usoloko esitsho rhoqo. Eneneni, ngalo lonke ixesha. Ngenye imini nakuba kunjalo, ujongana nombuzo omhenda kakhulu aze angakwazi kuzinceda kodwa athi ‘EWE’!