Babe naMake Malatji

Cover thumbnail - Babe naMake Malatji

Babe naMake Malatji

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Kanane Dina Nkoana
Translator/Versioner
Mduduzi Benjie Shongwe
Illustrator
Jesse Breytenbach
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Lendzaba imayelana naBabe naMake Malatji, umndeni lohlala unekuhilitisana njalo. Lendzaba icanjwe futsi yabhalwa njengencenye yetintfo tephrojekthi yekufundza yanga-2021 yeZenex Ulwazi Lwethu. Lendzaba yacanjwa itsatselwa emifanekisweni ye-Open License, leyashicilelwa ngaphambilini yi-African Storybook.