Lisu Lelikhulu LaNtfutfwane Lomncane

Lisu Lelikhulu LaNtfutfwane Lomncane

Lisu Lelikhulu LaNtfutfwane Lomncane

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Picturebook 0-3
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Candice Dingwall
Translator/Versioner
Bangula Lingo Centre cc
Illustrator
Steven McKimmie
Designer
Telri Stoop
Publisher
Book Dash
Theme
Animals, Birds & Insects
Art, Music & Literature
Country
South Africa
Year of publication
2020
Number of pages
32
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0 International
Blurb:

Lena yindzaba lekhuluma ngelisu lentfutfwane lencane, nekutsi lutsandvo lwayo lwekufundza lwayisindzisa kanjani.