Book

Cover thumbnail - Phumelele lonesibindzi

Phumelele lonesibindzi

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
SiSwati
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Zandile Malaza
Illustrator
Simon Mokoena
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Lendzaba icanjwe futsi yabhalwa ngelulwimi lweSiswati, njengencenye yephrojekthi yetintfo tekufundza teZenex Ulwazi Lwethu nga-2021.