Book

Cover thumbnail - Letsatsi la Kgololesego

Letsatsi la Kgololesego

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Language
Setswana
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Connie Makgabo
Translator/Versioner
Lorato Trok
Illustrator
Sibusiso Khumalo
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
16
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Letsatsi la Kgololesego mo Aforika Borwa ke la 27 Moranang, ke la boikhutso. Ka letsatsi le, MaAforika Borwa a keteka ditlhopho tsa bona tsa ntlha tsa temokerasi ya 1994. Bukakanelo e tlhamilwe le go kwalwa ka puo ya Sepedi, e le karolo ya porojeke ya didiriswa tsa go buisa ya Zenex Ulwazi Lwethu.