Book

Cover thumbnail - Lihle le Lwandle ka mariga

Lihle le Lwandle ka mariga

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
Setswana
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Ndivhuho Mutsila
Translator/Versioner
Opelo Thole
Illustrator
Vusi Malindi
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Lihle le Lwandle ba itemogela la ntlha mariga a a tsididitsididi a a nang le dikgapetla le semathane. Basetsana ba tsamaya go tswa mo Aforika Borwa go etela malome wa bone kwa dithabeng tsa Lesotho. Bukakanelo e, ke nngwe ya metseletseleng ya dibuka di le nne tse di ka ga ditlha. E simolotswe le go tlhamiwa ka Tshivenḓa e le didiriswa tsa go buisa tsa porojeke ya Zenex Ulwazi Lwethu.