Book

Cover thumbnail - UMpovani noNdlovu

UMpovani noNdlovu

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Reading level
First paragraphs
Language
isiMpondo
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Sicelo Hlamandana
Illustrator
Simangaliso Sibiya
Fezile Twala
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
8
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Izilwanyana zifuna inkosi, kodwa zikhetha inkosi engalindelekanga. Ayingobukhulu okanye ubuncani uba wenze umsebenzi omhle. UMpovani mncani kodwa ukholelwa uba angawenza umsebenzi omhle. Eli bali lenziwe laza labhalwa ngesiMpondo, kwintsebenziswano phakathi kwe Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, njengenxalenye yeprojekthi yezixhobo zokufunda iZenex Ulwazi Lwethu ngo2020.