Book

Cover thumbnail - Utitshalakazi Mthetho ucacisa ngesifo sikaGawulayo

Utitshalakazi Mthetho ucacisa ngesifo sikaGawulayo

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Reading level
First paragraphs
Language
isiMpondo
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Ntombifuthi Ncwayiba
Illustrator
Simon Mokoena
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
8
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Kweli bali, uSihle uzifumana eyedwa kuba enesifo uGawulayo. Ngentlahla, unotitshala okhathalayo nomncedayo nabanye abantwana esikokweni baqonde ngesi sifo nangendlela esisulela ngayo. Abantwana bafunda ukwamkela uSihle aze afumane nabangani. Eli bali lingothando noxolelwano.Eli bali lenziwe laza labhalwa ngesiMpondo, kwintsebenziswano phakathi kwe Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, njengenxalenye yeprojekthi yezixhobo zokufunda iZenex Ulwazi Lwethu ngo2020.