Book

Cover thumbnail - UNaka noNala bakhuluma ngomlilo

UNaka noNala bakhuluma ngomlilo

Details

Reading level
Level 1: Pre-reader
Reading level
First sentences
Language
isiNdebele
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Glanice Masilo
Translator/Versioner
Vusi Mahlangu
Illustrator
Sibusiso Khumalo
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
UNaka noNala bakhuluma ngomlilo, ukuthi uthoma njani, ukusetjenziswa kwawo, ubungozi kanye nokuhlala uphephile. Incwadi yendatjana le ingenye yeencwadi eziyiserisi yeencwadi ezihlanu ehlanganisa imiqondo esisekelo yesayensi emayelana nephasi, ummoya, umlilo, amanzi nomkhathi. Indatjana le isuselwe elimini leSetswana itlolelwe iprojekthi yemetheriyeli yokufunda ye-Zenex Ulwazi Lwethu.