Book

Cover thumbnail - UYebo neZim

UYebo neZim

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Reading level
Longer paragraphs
Language
isiMpondo
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Ntombifuthi Ncwayiba
Illustrator
Kamogelo Matlawe
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
12
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Eli bali lingagcotyelwa nangubani na othanda aamabali ngamazim. Njengamabali onke amazim, uZim-zim wenza konke anako ukuchola uYebo, nditsho nokunimba igawula elitshisayo. Le yinguqulelo yentsomi ethandwa kakhulu eAfrika. Eli bali lenziwe laza labhalwa ngesiMpondo, kwintsebenziswano phakathi kwe Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, njengenxalenye yeprojekthi yezixhobo zokufunda iZenex Ulwazi Lwethu ngo2020.