Book

Daisy wa go makatša!

Daisy wa go makatša!

Details

Reading level
Level 2: Early Reader
Language
Sepedi
Type
Reading book
Picturebook 0-3
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Nozizwe Herero
Translator/Versioner
Nal’ibali
Illustrator
Siya Masuku
Designer
Leona Ingram
Publisher
Book Dash
Theme
Social & Emotional Skills
Animals, Birds & Insects
Country
South Africa
Year of publication
2018
Number of pages
32
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0 International
Blurb:

Kgale go ile gwa ba le kgogo ye nnyane ya go bitšwa Daisy, e dula polaseng ye nnyane kgauswi le motsana o mongwe...