Book

Cover thumbnail - Gcina Mhlophe, motsayadikgang yo o kgethegileng

Gcina Mhlophe, motsayadikgang yo o kgethegileng

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Language
Setswana
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Eric Khorombi
Translator/Versioner
Dineo Moatshe
Illustrator
Vusi Malindi
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
16
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Kanelo e, e ka ga Nokugcina Mhlophe, yo o itsegeng e le Gcina. Ke mongwe wa bagaka ba ba itsegeng e le moanedi mo Aforika Borwa. Bukakanelo e, ke nngwe ya metseletsele ka ga Bantsho ba MaAforika Borwa bao ba atlegileng mo go tsa Botaki, Setso le Metshameko. Kanelo e, e tlhamilwe le go kwalwa ka Tshivenḓa, jaaka karolo ya didiriswa tsa go buisa tsa porojeke ya 2021 ya Zenex Ulwazi Lwethu.