Kgothatso Montjane, Kgosigadi wa Thenese

Cover thumbnail - Kgothatso Montjane, Kgosigadi wa Thenese

Kgothatso Montjane, Kgosigadi wa Thenese

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Language
Setswana
Type
Reading book
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Glanice Masilo
Illustrator
Sibusiso Khumalo
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
16
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:

Kgangkhutswe e e ka ga Kgothatso Montjane, mosadi wa ntlha wa motho montsho mo Aforika Borwa, wa moparalimpiki wa thenese ka setuloteti, go tsenela kgaisano kwa lebaleng la maemogodimo kwa Wimbledon. Kgangkhutswe e ke nngwe ya metseletsele ka ga Ma Aforika Borwa a batho bantsho bao ba fitlheletseng mo lefapheng la tsa botaki, setso le tsa metshameko. Kgang e e kwadilwe ka Setswana, jaaka karolwana ya porojeke ya dibuka puiso tsa Zenex Ulwazi Lwethu mo ngwageng wa 2021.