Book

Cover thumbnail - Brenda Fassie, Kgosigadi ya Pop ya Aforika

Brenda Fassie, Kgosigadi ya Pop ya Aforika

Details

Reading level
Level 3: Independent reader who still needs some help
Language
Setswana
Type
Reader
Storybook
Fiction/Non-fiction
Fiction
Author
Sara Mohale
Translator/Versioner
Dineo Moatshe
Illustrator
Khanyisa Masemola
Publisher
Zenex Foundation
Saide
Organization
Zenex Foundation
Saide
Series
Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project
Country
South Africa
Year of publication
2023
Number of pages
16
Licensing condition
Creative Commons: Attribution 4.0
Blurb:
Kanelo e, e ka ga Brenda Nokuzola Fassie, yo e neng e le seopedi sa Aforika Borwa se se tumileng mo lefatsheng ka bophara. O simolotse go opela a sa le monnye, mme a itsege ka lentswe la gagwe, go tlhagelela mo seraleng, go bua ka matlhagatlhaga, le botshelo bo bo manobonobo. Bukakanelo e, ke nngwe ya metseletsele ka ga Bantsho ba MaAforika Borwa bao ba atlegileng mo go tsa Botaki, Setso le Metshameko. Kanelo e, e tlhamilwe le go kwalwa ka Sepedi, jaaka didiriswa tsa go buisa tsa porojeke ya 2021 ya Zenex Ulwazi Lwethu.